חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4355-01
שם הקורס נושאים במודלים של מערכות תוכנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' שחר מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozs@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 345
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ראו תיאור באנגלית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים חישוביים (03682200)
קורסים מקבילים
לוגיקה למדעי המחשב (03682170)


tau logohourglass00:00