חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4355-01
שם הקורס נושאים במודלים של מערכות תוכנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' שחר מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maozs@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 345
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין שרייבר- מתמטיקה
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ראו תיאור באנגלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים חישוביים (03682200) +לוגיקה למדעי המחשב (03682170)
קורסים מקבילים
לוגיקה למדעי המחשב (03682170)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00