חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4472-01
שם הקורס נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' ישי מנצורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mansour@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 453
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקןרס יתרכז בנושאים של קבלת החלטות תחת חוסר ודאות.

נכסה נושאים הקשורים ל- online learning, experts, multi-arm bandits
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא ללמידה חישובית (03683235)


tau logohourglass00:00