חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4472-01
שם הקורס נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' ישי מנצורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mansour@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 453
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקןרס יתרכז בנושאים של קבלת החלטות תחת חוסר ודאות.

נכסה נושאים הקשורים ל- online learning, experts, multi-arm banditsהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא ללמידה חישובית (03683235)


tau logohourglass00:00