חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4479-01
שם הקורס ניתוח ואימות תוכנה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' נעם רינצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 342
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 15:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

This course teaches techniques for statically approximating the dynamic behaviors of programs (that is, without running them). These techniques are used for a variety of purposes such as compiler optimizations, bug finding (or rather proving the absence of bugs), program understanding, refactoring, etc. The mathematical foundation of the learned techniques will be the theory of abstract interpretation .
The course will combine both theory and practice of programming analysis, including theoretical assignments and programming assignments.
By the end of the course, you will gain skills for developing static analyses for challenging problems, be able to explain the theory behind those analyses, and be able to implement them for real code.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםלוגיקה למדעי המחשב (03682170)


tau logohourglass00:00