חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-4483-01
שם הקורס תורת המשחקים האלגוריתמית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' מיכל פלדמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mfeldman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: צ'ק פוינט , חדר: 432
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאים שיילמדו במסגרת הקורס:

? Introduction: games, mechanism design, inefficiency of equilibrium and equilibrium computation
? Nash equilibrium (NE) and Nash?s theorem
? Zero-sum games: normal form and extensive form, minmax theorem, Yao?s principle
? Congestion games and potential games, pure NE existence and computation, best-response dynamics
? Inefficiency of equilibria: price of anarchy, price of stability, smoothness framework (extension to correlated equilibrium and regret minimization)
? Mechanism design basics: single-item auctions, Myerson?s lemma
? Algorithmic mechanism design: Multi-unit auctions: computation and communication
? Combinatorial auctions
? VCG mechanisms
? Market models, equilibium, Welfare theorems, computational aspectsטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03652005) +אלגוריתמים (03682160) +סיבוכיות (03683168)


tau logohourglass00:00