חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-5310-01
שם הקורס סמינר מחקר בגנומיקה חישובית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' רון שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rshamir@tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר- מתמטיקה , חדר: 014
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר מתקדם של קבוצת המחקר של פרופ' רון שמיר העוסקת בגנומיקה חישוביתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00