חזרה

סילבוס

מספר קורס 0372-4002-01
שם הקורס מודלים מתמטיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מגמה למתמטיקה שימושית
מרצה פרופ' גדי פיביךצרו קשר
צור קשר דוא"ל: fibich@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-13:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 309
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עיקר הקורס יוקדש לדיפוזיה של מוצרים חדשים ושל מגפות על רשתות, כפי שהם מתוארים על ידי מודל בס ומודל בס-SIR הדיסקרטיים. זהו נושא מחקר חדש, שעיקר ההתקדמות בו חלה בעשר השנים האחרונות. הגישה שלנו תהייה לנתח את המודלים האלו במגוון של גישות אנליטיות. כמו כן, נלמד מספר שיטות כלליות עבור מודלים מתמטיים (אנליזה מימדית, עקרון המיצוע), וננתח מודלים בקינטיקה כימית, באפידמיולוגיה (SIR), תורת התורים, ובתמחור לא-לינארי (תמחור תלת-שלבי אופטימלי, השפעת מחיר ייחוס).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמד'ר 1 (03662103) +אנליזה נומרית (03662105)


tau logohourglass00:00