חזרה

סילבוס

מספר קורס 0372-4027-01
שם הקורס חישובים עם מטריצות דלילות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מגמה למתמטיקה שימושית
מרצה פרופ' חן גרייף
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 15:00-18:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטריצות דלילות:
- בעיות רלוונטיות - משוואות דיפרנציאליות, אופטימיזציה עם אילוצים, יישומים
- אחסון ויישום יעיל של פעולות עם מטריצות דלילות

שיטות ישירות:
- פרוקים
- שיטות סידור
- גרפים (סקירה קצרה)

שיטות איטרטיביות:
- סכמות בסיסיות
- תת-מרחבי קרילוב
- שיטות רב-סריג

ריבועים פחותים:
- משוואות נורמליות
- שיטות איטרטיביות

ערכים עצמיים:
- שיטות לכסון
- שיטת החזקה והכללותיה
- שיטות ארנולדי ולנצ?וסטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00