חזרה

סילבוס

מספר קורס 0400-6000-01
שם הקורס עקרונות סטטיסטיים בניסויים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז
מרצה ד"ר סיגל לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levy@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 305
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הקורס הכלליים: סטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית
מטרה: מתן כלים סטטיסטיים בסיסיים לניתוח נתונים והבנת תוצאות של מחקריםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00