חזרה

סילבוס

מספר קורס 0400-6000-02
שם הקורס עקרונות סטטיסטיים בניסויים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הקורס הכלליים: סטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית
מטרה: מתן כלים סטטיסטיים בסיסיים לניתוח נתונים והבנת תוצאות של מחקריםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00