חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2807-01
שם הקורס התנהגות בעלי חיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' ינון שרףצרו קשר
מרצה ד"ר ענבל בן עמי ברטלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: scharfi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 202
צור קשר דוא"ל: inbalbe@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ד
יום ה
שעות 14:00-17:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בסקירה רוחבית של תחום התנהגות בעלי חיים ויתמקד בנושאים הבאים:

רגשות, אמפטיה, התקשרות ושיוך קבוצתי, התנהגות חברתית ומנגנונים מוחיים להתנהגות חברתית, חיפוש מזון, התנהגות תחת סיכון טריפה, תחרות, בחירת בית גידול, התנהגות רבייה, השפעות של עקה על ההתנהגות, תקשורת בבעלי חיים, שינויים בהתנהגות במהלך ההתפתחות, מוטיבציה למידה וקבלת החלטות, הורמונים והתנהגות, מנגנונים עצביים של התנהגות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00