חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3505-01
שם הקורס מיפוי המוח ודימות מוחי
יחידה אקדמית ההפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' יניב אסףצרו קשר
מרצה פרופ' תום שינברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: assafyan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: schonberg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן חיים , חדר: 420
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מכיל 3 חלקים: הכרת תחום מיפוי המוח ושיטת הדימות העיקרית שלו: MRI. הכרת תחום המיפוי התפקודי -
fMRI והמיפוי האנטומי בשיטות VBM ו DTI.
מטרות הקורס:
1. הקניית מושגים בסיסים בתהודה מגנטית
2. הקניית מושגים בסיסים במיפוי המוח
3. תיאור התהליכים הפיסיולוגיים/פתולוגיים/ביוכימיים ש MRI יכול להדגים
4. הבנת השאלות בנושא מיפוי המוח ש MRI יכול לענות עליהןלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00