חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1510-04
שם הקורס גרפיקה הנדסית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה פרופ' יורם רייךצרו קשר
מרצה גב' אדריאנה הדדיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yoramr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 230
צור קשר דוא"ל: adrianah@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-19:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


משקל: 3
1. תאור גופים פשוטים ביד חופשית, בשלושה הטלים ובשרטוט איזומטרי.
2. יסודות השרטוט הטכני: השימוש בכלי שרטוט, סוגי קווים, קנה-מידה וכתב טכני. בניות גיאומטריות.
3. שרטוט טכני: תאור גופים מורכבים בעזרת חתכים והטלי-עזר; רישום מידות בשרטוטי ייצור: סימני מירקם משטחים סבולות ואפיצויות; תבריגים ומחברים פריקים וקשיחים אחרים; הרכבות מכניות ורשימות החלקים; תקנים בינלאומיים בשרטוט טכני.
4. גיאומטריה תאורית: הטלי נקודה, קו ומישור במערכת מרחבית; הטלי-עזר וסיבוב בפתרון יחסים במרחב ובמציאת גדלים אמיתיים; הטלי גופים, חתכים, חדירות ופרישות.
5. גרפיקה בעזרת מחשב: מושגי יסוד, מידול בשיטת WIREFRAME, SURFACE, וSOLID, שרטוט באמצעות תוכנת תיב"מ. שימוש בספריות וחלקים סטנדרטיים, פונקציות בקרת תצוגה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00