חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1510-09
שם הקורס גרפיקה הנדסית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


משקל: 3
1. תאור גופים פשוטים ביד חופשית, בשלושה הטלים ובשרטוט איזומטרי.
2. יסודות השרטוט הטכני: השימוש בכלי שרטוט, סוגי קווים, קנה-מידה וכתב טכני. בניות גיאומטריות.
3. שרטוט טכני: תאור גופים מורכבים בעזרת חתכים והטלי-עזר; רישום מידות בשרטוטי ייצור: סימני מירקם משטחים סבולות ואפיצויות; תבריגים ומחברים פריקים וקשיחים אחרים; הרכבות מכניות ורשימות החלקים; תקנים בינלאומיים בשרטוט טכני.
4. גיאומטריה תאורית: הטלי נקודה, קו ומישור במערכת מרחבית; הטלי-עזר וסיבוב בפתרון יחסים במרחב ובמציאת גדלים אמיתיים; הטלי גופים, חתכים, חדירות ופרישות.
5. גרפיקה בעזרת מחשב: מושגי יסוד, מידול בשיטת WIREFRAME, SURFACE, וSOLID, שרטוט באמצעות תוכנת תיב"מ. שימוש בספריות וחלקים סטנדרטיים, פונקציות בקרת תצוגה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00