חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1624-01
שם הקורס אלגברה ליניארית להנדסה מכנית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה ד"ר יניב דבירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dviryani@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 102
רוזנבלט
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 6

7 שעות (5 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול).

מערכות משוואות ליניאריות, אלגברה של מטריצות, דטרמיננטים, מרחבים וקטוריים, ערכים ווקטורים עצמיים ולכסון מטריצות, מרחבי מכפלה פנימית, מטריצות סימטריות ולכסון אורתוגונלי, צורות ז'ורדן.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית
בוחן

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00