חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1624-03
שם הקורס אלגברה ליניארית להנדסה מכנית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 6

7 שעות (5 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול).

מערכות משוואות ליניאריות, אלגברה של מטריצות, דטרמיננטים, מרחבים וקטוריים, ערכים ווקטורים עצמיים ולכסון מטריצות, מרחבי מכפלה פנימית, מטריצות סימטריות ולכסון אורתוגונלי, צורות ז'ורדן.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00