חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1624-07
שם הקורס אלגברה ליניארית להנדסה מכנית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה ד"ר יניב דבירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dviryani@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 238
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 056
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 6

7 שעות (5 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול).

מערכות משוואות ליניאריות, אלגברה של מטריצות, דטרמיננטים, מרחבים וקטוריים, העתקות לינאריות, ערכים ווקטורים עצמיים ולכסון מטריצות, מרחבי מכפלה פנימית.

ציון סופי:
בוחן אמצע 10%,
תרגיל מסכם 5%,
מבחן 85%.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00