חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1647-02
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' למכנית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 13:00-15:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 238
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף: 4 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול

תוכן הקורס:1. סדרות וטורים של פונקציות: התכנסות של סדרות וטורי פונקציות. התכנסות במידה שווה. מבחן של וויירשטרס, החלפת גבול (סכום) ואינטגרל, החלפת גבול (סכום) ונגזרת. טורי חזקות: משפט Cauchy-Hadamard, גזירות ואינטגרציה של טורי חזקות. טור .Taylor2. חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים: פונקציות של מספר משתנים, גבול ורציפות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל שלם, כלל השרשרת, טור טיילור ב- 2 משתנים, יעקוביאנים, ערכים קיצוניים, כופלי לגרנג'.3. חשבון אינטגרלי במספר משתנים: אינטגרלים כפולים ומשולשים בקואורדינטות קרטזיות, שינויי משתני אינטגרציה ע"י שימוש ביעקוביאנים (דוגמאות בחישוב שטחים, נפחים, מסה, בקואורדינטות קרטזיות, פולריות, גליליות וכדוריות).4. אינטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים: אינטגרלים קוויים מסוג ראשון ומסוג שני, משפט גרין, תלות האינטגרל במסלול, אינטגרלים משטחיים מסוג ראשון ומסוג שני.5. אנליזה וקטורית: שדה וקטורי, האופרטורים: גרדינט, דיברגנץ ורוטור, משפטי גאוס וסטוקס. תכונות הגרדיאנט, שדה ווקטורי משמר.ספרותThomas and Finney: Calculus and Analytic Geometry, 9th ed., Addison & Wesley, 1996

Protter and Morrey: A First Course in Real Analysis, UTM Series, Springer-Verlag, 1991

בן ציון קון וסמי זפרני, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו-2 , הוצאת בק, ספרי לימוד, חיפה, 1994.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה ליניארית למכנית (05091624) אואלגברה לינארית (05091824) +חדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646) אוחדו''א 1ב (05091846)


tau logohourglass00:00