חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1820-04
שם הקורס תכנות - (פייתון)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה מר צבי גרגורי גפטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zvigreg@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 003
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 3

שיעור: 2

תרגיל: 2

מטרת הקורס:

לימוד עקרונות בסיסיים בתכנות, הקניית ידע בסיסי במדעי המחשב ובחשיבה אלגוריתמית, אפליקציות ושימוש בכלים קיימים

תוכן הקורס:

מבוא למחשבים ולתכנות; תכנות בסיסי בשפת פייתון; רקורסיה; חיפושים, מיונים וניתוח זמן ריצה; פעולות קלט פלט; טיפול בשגיאות זמן ריצה; תכנות מונחה עצמים; עיבוד נתונים; כלים לחישוב מדעי; עיבוד אותות (תמונה)טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00