חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1820-21
שם הקורס תכנות - (פייתון)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לימוד עקרונות בסיסיים בתכנות, הקניית ידע בסיסי במדעי המחשב ובחשיבה אלגוריתמית, והיכרות עם מגוון כלים אפליקטיבים נפוצים. הקורס עוסק בנושאים הבאים: מבוא למחשבים ולתכנות; תכנות בסיסי בשפת פייתון; רקורסיה; פעולות קלט פלט; טיפול בשגיאות זמן ריצה; תכנות מונחה עצמים; עיבוד נתונים; כלים לחישוב מדעי; עיבוד אותות (תמונה) ועוד.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00