חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1826-01
שם הקורס פיזיקה (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה ד"ר הדס סופרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hadassoifer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 403
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-15:00
בניין אודיטו.הנדסה
חדר 020
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 5
מבוא למכניקה קלאסית:
מטרותיו העיקריות של הקורס הן: הבנת חוקי המכניקה הקלאסית של ניוטון ושימושיהם בתיאור הקינמטי והדינמי של התנועה.
הפרקים הראשיים הם: מבוא לאלגברה וקטורית, קואורדינטות קרטסיות; קינמיקה, חד-מימדי ודו-מימדי, תנועה מעגלית; דינמיקה, כוחות ושלושת חוקי ניוטון; כוחות חיכוך קינטי וסטטי, גרר עקב צמיגות, כח צנטריפטלי התנועה מעגלית; עבודה ואנרגיה, אנרגיה קינטית, כוחות משמרים ואנרגיה פוטנציאלית; תנע קווי, כוחות ושימור תנע קווי, התנגשויות אלסטיות ופלאסטיות; תנועה מחזורית, פשוטה ומרוסנת; תנע זוויתי, קינמטיקה ודינמיקה של תנועה סיבובית, גוף צפיד, מומנט התמדה, מומנטי כוח ושימור תנע זוויתי. גרוויטציה, חוקי קפלר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00