חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1826-04
שם הקורס פיזיקה (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה פרופ' שמשון ברעדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shimshon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 102
רוזנבלט
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 15:00-17:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 102
רוזנבלט
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לימוד חוקי המכניקה הקלאסית:

וקטורים
קינמטיקה
חוקי ניוטון
תנע קווי, עבודה ואנרגיה
מערכות ייחוס לא אינרציאליות
תנע זוויתי ומומנטים
דינמיקה של מערכות חלקיקים
דינמיקה של גוף קשיח
תנועה הרמונית
תנועה בשדה כבידהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00