חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1826-06
שם הקורס פיזיקה (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 15:00-17:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 130
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לימוד חוקי המכניקה הקלאסית:

וקטורים
קינמטיקה
חוקי ניוטון
תנע קווי, עבודה ואנרגיה
מערכות ייחוס לא אינרציאליות
תנע זוויתי ומומנטים
דינמיקה של מערכות חלקיקים
דינמיקה של גוף קשיח
תנועה הרמונית
תנועה בשדה כבידהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00