חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1826-08
שם הקורס פיזיקה (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה ד"ר בנימין טרכטנברוטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bennyt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 114
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 101
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לימוד חוקי המכניקה הקלאסית:

וקטורים
קינמטיקה
חוקי ניוטון
תנע קווי, עבודה ואנרגיה
מערכות ייחוס לא אינרציאליות
תנע זוויתי ומומנטים
דינמיקה של מערכות חלקיקים
דינמיקה של גוף קשיח
תנועה הרמונית
תנועה בשדה כבידהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00