חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1829-02
שם הקורס פיזיקה (2)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 15:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 5
דרישות קדם: פיזיקה (1), מכניקה של חלקיקים לתלמידי הנדסה מכנית.
חשמל: אלקטרוסטטיקה וחוק קולון, השדה החשמלי וחוק גאוס; פוטנציאל חשמלי ואנרגיה חשמלית; חוק גאוס הדיפרנציאלי, משוואות פואסון ולפלס; קבלים וחומרים דיאלקטריים; מעגלי זרם ישר; השדה המגנטי (מטענים וזרמים בשדות מגנטיים); חוקי ביו-סאוואר ואמפר; חוק ההשראה של פרדיי; התכונות המגנטיות של החומר; השראות; משוואות מקסוול אינטגרליות ודיפרנציאליות; גלים אלקטרומגנטיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (1) (05091826) אומכניקה של חלקיקים (05421810) אומכניקה קלאסית להנדסת חשמל (05091118)


tau logohourglass00:00