חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1829-14
שם הקורס פיזיקה (2)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 134
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יועלה בהמשךלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (1) (05091826) אומכניקה של חלקיקים (05421810) אומכניקה קלאסית להנדסת חשמל (05091118)


tau logohourglass00:00