חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1829-22
שם הקורס פיזיקה (2)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 30/08/2021
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 206
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 30/08/2021
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 206
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 30/08/2021
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 206
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תוכן הקורס:

1. אלקטרוסטטיקה: חוק קולון, השדה החשמלי וחוק גאוס (פרקים 25-27)
2. פוטנציאל חשמלי ואנרגיה חשמלית (פרק 28)
3. חוק גאוס הדיפרנציאלי, משוואות פואסון ולפלס (תוספות)
4. קבלים וחומרים דיאלקטריים (פרקים 29-30)
5. זרם חשמלי (פרק 29) ומעגלי זרם פשוטים (פרק 31)
6. השדה המגנטי: מטענים וזרמים בשדות מגנטיים (פרק 32)
7. חוקי ביו-סאוואר ואמפר (פרק 33)
8. חוק אמפר הדיפרנציאלי (תוספות)
9. חוק ההשראה של פרדיי (פרק 34)
10. השראות (פרק 36)
11. זרם העתקה, משוואות מקסוול אינטגרליות ודיפרנציאליות, משוואת הרצף. (פרק 38 ותוספות)
12. גלים אלקטרומגנטיים (פרק 39)

(מספרי הפרקים מתייחסים לספר של Halliday, Resnick & Krane (מהדורה חמישית); חומר נוסף יחולק לפי הצורך או יופיע באתר מודל)

ספרות:

D. Halliday, R. Resnick, and K. S. Krane, Physics, 5th edition (Wiley, New York, 2002), vol. 2
ניתן להיעזר בכל מהדורות.

ספר נוסף המופיע גם בתרגום לעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה:
Berkeley Physics 2th edition Electricity and Magnetism,Edward M. Purcell, Course,(McGraw-HILL), Volטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (1) (05091826) אומכניקה של חלקיקים (05421810) אומכניקה קלאסית להנדסת חשמל (05091118)


tau logohourglass00:00