חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1829-50
שם הקורס פיזיקה (2)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה פרופ' לב ויידמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: vaidman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 13:10 - 12:10
בניין: קפלון , חדר: 414
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-15:00
בניין אודיטו. מלמד
חדר 006
אולם מלמד
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 08:00-10:00
בניין אודיטו.הנדסה
חדר 020
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יועלה בהמשךלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (1) (05091826) אומכניקה של חלקיקים (05421810) אומכניקה קלאסית להנדסת חשמל (05091118)


tau logohourglass00:00