חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-2192-01
שם הקורס כתיבה טכנית באנגלית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה ד"ר אביבה סוסמן אב-רוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soesman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שפות ווב , חדר: 206
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 17:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא שיפור מיומנויות תקשורת מדעית אקדמית ומקצועית בשפה האנגלית בתחומי המדע וההנדסה של חומרים וכימיה. הקורס מתמקד בכתיבה למטרות אקדמיות, כגון כתיבת תקציר למאמר, כתיבה למטרות מקצועיות, למשל תיאור ציוד טכני ,והנגשת מושגים מדעיים לקהל הרחב, למשל כתיבת סיכום מאמר אקדמי לקהל ללא רקע מדעיהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00