חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-2192-03
שם הקורס כתיבה טכנית באנגלית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה גב' הדס מרכוסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mhadas@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא שיפור התקשורת האקדמית, המדעית, והטכנית בשפה האנגלית בתחומים מדע והנדסה של חומרים ושל כימיה. הקורס מתמקד בכתיבה למטרות אקדמיות, כגון כתיבת תקציר למאמר, כתיבה למטרות מקצועיות, כגון תיאור ציוד טכני, ותקשורת מדעית לקהל הרחב, למשל כתיבת סיכום מאמר אקדמי לקהל ללא רקע מדעי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00