חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-2801-10
שם הקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה ד"ר אילה משיחצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ayalam@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 009
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 17/08/2021
יום ב
שעות 09:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 056
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 17/08/2021
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 056
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 17/08/2021
יום ה
שעות 09:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 056
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 3.5
דרישות קדם: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכן מקוצר:
קומבינטוריקה. מרחב מדגם ומאורעות, פונקצית הסתברות. הסתברות מותנית ומשפט בייס. משתנים אקראיים, פילוג ופילוג מותנה במאורע. תוחלת, שונות, אי שוויונות מרקוב וצ'בישב, מומנטים, פונקציה אופיינית. פלוגים: בינומי, גאומטרי, פואסוני, מעריכי, גאוסי. פונקציה של משתנה אקראי. שני משתנים אקראיים: התפלגות משותפת ושולית, פונקציות של שני משתנים אקראיים. מומנטים משותפים, פונקציה אופיינית משותפת, פילוג מותנה, תוחלת מותנית, משפט התוחלת. וקטור אקראי. סדרה אקראית. החוק החלש של המספרים הגדולים. משפט הגבול המרכזי. שערוך פרמטרים: רווח סמך לתוחלת, הגישה הבייסיאנית, סבירות מקסימלית, חסם קרמן ראו. בדיקת השערות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחשבון דיפ' ואינ (05091843) אוחדו''א 2ב' לחשמל (05091747)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00