חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-2804-08
שם הקורס אנליזה נומרית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-15:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס בסיסי באנליזה נומרית. אינטרפולציה, אינטגרציה נומרית, קירובים ריבועיים, שיטות לפתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות, שיטות לפתרון נומרי של מערכות של משוואות לינאריות לא לינאריות. אנליזה של שגיאות, יציבות וקצבי התכנסות.

פרטים נוספים יופיעו בסילבוס המלא.

הקורס הוא במסגרת התוכנית הבינלאומית, ויועבר בשפה האנגלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתכנות (05091821) אותכנות - (פייתון) (05091820) +מד''ר (05091845) אומד''ר לחשמל ואלקטרוניקה (05091745) אושיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130) אומד''ר למכנית (05091645) אומד''ר לביו-רפואית (05091545)


tau logohourglass00:00