חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-4010-01
שם הקורס ננו לווינים- בין חינוך למדעים למהפכת החלל
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
מרצה פרופ' חיים סוכובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: haimsu@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הינו קורס אקדמי משלב עשייה ויזמות חברתית-חינוכית. הדגש בקורס הינו על יצירת סקרנות מדעית כפולה
להדליק ניצוץ בקרב סטודנטים בפקולטות למדעים מדויקים ולהנדסה לחקר החלל ולפוטנציאל הטמון בו וליצור ניצוץ בקרב תלמידי חטיבות ביניים להשכלה גבוהה בכלל ולמדעים בפרט.
במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים על תעשיית החלל הישראלית בדגש על ננו-לוויינים. מטרת המפגשים ליצור בקרבם עתודה לקבוצת מחקר איכותית שתוכל להשתלב בשנים הקרובות בפרוייקטי מחקר המשלבים ננו-לוויינים. כמו כן, הקורס יעסוק ביזמות בתחום החלל וישלב הרצאות אורחים (חלקם באנגלית) בתחום החלל החדש. בנוסף לכך יעבירו הסטודנטים מפגשי למידה חווייתיים בזוגות לתלמידי חטיבות ביניים בנושאים של מדע ובפרט החלל. המפגשים עם התלמידים יתקיימו פנים-אל-פנים או ב-Zoom בהתאם להנחיות בעת הפעילות.
ההשתתפות בקורס תעורר מודעות בקרב הסטודנטים לפערים חברתיים בישראל, בדגש על פערים במערכת החינוך ותחשוף אותם למציאות חברתית בפריפריה כפי שהיא מתבטאת במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות. הסטודנטים יקבלו כלים לקראת היציאה לפעילות החברתית ובמהלכה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00