חזרה

סילבוס

מספר קורס 0510-7218-01
שם הקורס ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
בית הספר להנדסת חשמל
מרצה ד"ר חדוה שפיצרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hedva@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 113
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 2
דרישות קדם: 0512.4262 - עיבוד ספרתי של תמונות - עקרונות, או באישור המרצה.
מבוא לתחום הראיה (היסטוריה, כלים ניסויים וחישוביים בחקר הראיה - אלקטרופיזיולוגיה, EEG, fMRI, פסיכופיזיקה, מודלים חישוביים). הקדמה: פוטנציאל פעולה וסינפסות, התמרה של אור לאות חשמלי, מבנה רשתית, שדות גרייה ברשתית ובקליפת המוח, שדות גרייה כמסכות חישוביות, מסלולי ראיה מוחיים, עיבוד צבע, CIE RGB, XYZ (כיצד נבנו ומה העקרונות החישוביים שהנחו את הבניה שלהם). מרחבים תפישתיים: Luv, Lab. מנגנוני אדפטציה (gain control) ברשתית ובקליפת המוח בממדי העצמה והצבע, השפעות של רכיבי הזמן והמרחב, "קביעת תחושת הצבע" (color constancy). קידוד עומק, קידוד כיוון ומהירות תנועה, תשומת לב ראיתיית' מודלים חישוביים ואלגוריתמים לעיבוד תמונה, דחיסת תחום עוצמות רחב, אינדוקציה מסדר ראשון ושני כמשקפי מנגנונים להגברת עוצמות ומרקמים וקשרי הגומלין בין חישובי רשתות עצביות ומנגנונים ראיתיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםעיבוד תמונות (05124262)


tau logohourglass00:00