חזרה

סילבוס

מספר קורס 0510-7406-01
שם הקורס נושאים בתקשורת רבת מעבדים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
בית הספר להנדסת חשמל
מרצה פרופ' אבישי וולצרו קשר
מרצה פרופ' בועז פת שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avishai@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון - הנדסת תוכנה , חדר: 3
צור קשר דוא"ל: boaz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון - הנדסת תוכנה , חדר: 213
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 17:00-19:00
בניין הנדסה - כתות לימוד
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בנושאים שונים במודלים מבוזרים ובאבטחת מידע מנקודת מבט אלגוריתמית. נושאי הקורס משתנים מדי שנה. השנה נתרכז ב"אינטרנט של דברים" (IoT), בהקשר של רשתות תקשורת אלחוטית, קווית וסלולרית.

נדון בנושאים כגון: אלגוריתמים לתקשורת בנוכחות יריב המנסה לשבש תווך משותף, זיהוי אנומליות, התקפות DoS , רשתות בית חכם, רשתות מכונית ורכב אוטונומי, ועוד.

הקורס מועבר במתכונת סמינר בו התלמידים מציגים את החומר. הציון יקבע על סמך ההצגה, השתתפות בכתה, ושיעור בית שינתנו על ההרצאות.

דרישות קדם: תכנון וניתוח אלגוריתמים (או קורס שקול); מערכות הפעלה או מבוא לתקשורת מחשביםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתכנון וניתוח אלגוריתמים (05106401)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00