חזרה

סילבוס

מספר קורס 0510-7508-01
שם הקורס מתקני מתח גבוה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
בית הספר להנדסת חשמל
מרצה ד"ר יצחק יזרעאליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iizraeli@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הכרת התופעות הפיזיקליות שביסודן המתח החשמלי והאופייניות למתקני חשמל הפועלים במתח גבוה, במצב עבודה מתמיד ובמצבי מעבר. לימוד סוגיות היסוד של הבנייה והתפעול ובטיחות החשמל של מערכת אספקת חשמל עתירת אנרגייה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםבעיות טכנו-כלכליות של מער (05124505) +מתקני מתח נמוך (05107507)


tau logohourglass00:00