חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-1202-08
שם הקורס אלקטרוניקה בסיסית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר יצחק אלפיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: alfy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-11:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 6 ש"ס
משקל: 4.5
דרישות קדם: מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הקורס מיועד לסטודנטים שאינם במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
עקרונות של מוליכים למחצה, צומת PN, דיודות זנר, מיישרים, עקרונות של טרנזיסטורים, טרנזיסטור בי-פולרי, טרנזיסטור תופעת שדה, מודל אות קטן, מעגלים שימושיים, מגברי הפרש, מגברים אופרטיביים, מגבר מכשור (instrumentation amplifier), מסננים Sallen Key ותכנון מסננים, מעגלים מיוחדים, מבוא לשערים ואלקטרוניקה ספרתית, משפחת TTL ומשפחת CMOS, ממיר אנלוגי-דיגיטלי, optocouplers , ובידוד ביישומים רפואיים.
נושאים במעבדה: הכרת מכשירי מדידה; מעגלי RLC ופונקציות תמסורת; מגברים טרנזיסטוריים; מעגלים אנלוגיים משולבים; מגברי שרת; מעגלים ספרתיים משולבים.

המעבדה תינתן במסגרת של 7 פגישות במשך הסימסטר, כל אחת בת 4 שעות, החל מהשבוע השלישי לסימסטר, כדלהלן:

Safety in the lab (lecture) - week 2; Measurement equipment - week 3; LRC circuits and transfer functions - week 4; Rectifiers (diode circuits, +RC) - week 6; Amplifiers with discrete components (either BJT or FET) - week 7; Integrated digital circuits - week 9; Integrated analog + digital circuits (such as 555) - week 10; Operational amplifier circuits - week 11.


סילבוס:
שבועות 1-2 - פתיחה, ייצוג אותות וסימנים, מבוא להגברת אות, נקודת עבודה, חוסר ליניאריות ורוויה במגברים, סוגי מגברים ותגובה בתחום התדר.
שבועות 2-3 - מגברי שרת: מגברים אידיאלים, מגבר מהפך, מגבר לא-מהפך, עוקב מתח, מגבר הפרש, מגבר מכשור (InstrumentationAmplifier), מגברי שרת לא אידיאליים (תגובת תדר, היסט DC, זרמי בסיס, Slew Rate).
שבועות 4-5 - עקרונות של מוליכים למחצה, צומת PN, מודלים של דיודה רגילה, דיודת זנר, מיישרים.
שבועות 6-9 - טרנזיסטור בי-פולארי, מבנה pnp, npn, מצבי עבודה אופייניים, ניתוח DCשל מעגלי טרנזיסטור, ניתוח ACשל מעגלי טרנזיסטור.
שבועות9-10 - מבוא לשערים לוגיים, טכנולוגיית TTL, פרמטרים שונים של מעגלים ספרתיים.
שבועות 10-11 - טרנזיסטורי FET, מבנה, NMOS, PMOS, מצבי עבודה, אופייניים, ניתוח שער מהפך CMOS.
שבועות 12-13 - מעגלים ספרתיים, מעגלי זיכרון, דלגלגים ((Flip Flops.


מעבדה:
המעבדה תינתן במסגרת של 6 פגישות במשך הסמסטר, כל אחת בת 4 שעות, ותבוצע בחדר 306 בנין וולפסון. הכיתה תחולק לשלוש קבוצות, אשר תבצענה את המעבדות ביום ג'

· בנוסף יתקיים מפגש בטיחות והכנה למעבדה בבניין כיתות חדר 101, בו יימסרו פרטים נוספים. נוכחות חובה.
· המעבדה תתבצע בזוגות, יש להערך לכך מראש.

תוכנית המעבדות להלן :
1. Safety in the lab (lecture) - week 1
2. Measurement equipment - week 2
3. 1st & 2nd order circuits and transfer functions - week 3
4. Operational amplifier circuits - week 5
5. Rectifiers (diode circuits, +RC) - week 7
6. Transistor-based analog and digital circuits (BJT & FET) - week 11
7. Integrated digital circuits - week 13
.

Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
HE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"טבלה רגילה";
mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב' למערכות ומעגלים חשמל' (05121201)


tau logohourglass00:00