חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-1205-05
שם הקורס מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 15:00-16:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 134
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: פיזיקה 2; משוואות דיפרנציאליות רגילות

הקורס " מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים" מציג בפני הסטודנטים כלים הנדסיים יסודיים בפתרון מערכות ליניאריות אשר ילוו את הסטודנטים בהמשך דרכם. הקורס בנוי ממספר חלקים התלויים ומשלימים אחד את השני:
מעגלים סטטיים: מעגלים ואלמנטים מקובצים, חוקי קירכהוף, מעגלים פשוטים, חיבור בטור ובמקביל, עקרון הסופרפוזיציה.
צורות גל: פונקציות מדרגה, הלם (Dirac) ושיפוע (רמפה).
מעגלים דינמיים: אלמנטים דינמיים, מעגלים מסדר ראשון ושני, המשוואות הדיפרנציאליות ופתרונותיהן בציר הזמן, בעזרת התמרת לפלאס ועיקרון הקונבולוציה.

סיווג מערכות: זמן רציף / זמן בדיד, לינאריות / לא לינאריות, מקובצות / מפולגות, סיבתיות / לא סיבתיות, קבועות בזמן / משתנות בזמן.
תיאור מערכת לינארית רציפה וקבועה בזמן (Linear, Time-Invatiant (LTI)) וסיבתית.

מודלים מתמטיים למערכות לינאריות: מערכות חשמליות כבסיס למודלים אקויולנטיים, מערכות מכניות קויות וסיבוביות ותיאורן על ידי מערכות חשמליות אקויולנטיות.

מצב סינוסי עמיד: פתרון בעזרת פאזורים, פונקצית התמסורת כהיענות בתדר של המערכת.
עקומות Bode של מערכת LTI ושרטוטה בקירובים אסימפטוטיים.

פתרון מערכות בזמן בדיד והתמרת Z.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (2) (05091829) +מד''ר (05091845)


tau logohourglass00:00