חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2508-01
שם הקורס התקנים אלקטרוניים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר אסיה בן כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asiasapi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון תוכנה , חדר: 310
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין סמואלי הנדסה
חדר 010
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-11:00
בניין סמואלי הנדסה
חדר 010
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הקורס בחלוקה לפי שבועות:
1 חזרה - פסי אנרגיה, נושאי מטען, מלמ אינטרינזי ואקסטרינזי
2 תנועת נושאי מטען: סחיפה, דיפוזיה
3 ייצור והעלמות נושאי מטען עודפים (גנרציה ורקומבינציה),משוואת רציפות
4 צומת PN בשיווי משקל
5 צומת PN תחת ממתח
6 דיודה לא אידיאלית, מודל אות קטן, מיתוג
7 צומת מתכת מל"מ
8 טרנזיסטור ביפולרי - תאור איכותי
9 טרנזיסטור ביפולרי - מודלים ושימושים
10 קבל MOS
11 קבל MOS (המשך)
12 טרנזיסטור MOS
13 טרנזיסטור MOS (המשך), CMOSהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק (05122830)


tau logohourglass00:00