חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2508-06
שם הקורס התקנים אלקטרוניים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר גדעון צבי שגבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gideons1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון חשמל , חדר: 238
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-15:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
טאו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ושאי הקורס בחלוקה לפי שבועות:
1 חזרה - פסי אנרגיה, נושאי מטען
2 תנועת נושאי מטען: סחיפה, דיפוזיה, אפקט Hall
3 ייצור והעלמות נושאי מטען עודפים (גנרציה ורקומבינציה)
4 משוואת רציפות. ניסוי Haynes-Shockley
5 צומת PN בשיווי משקל
6 צומת PN תחת ממתח
7 דיודה לא אידיאלית, מודל אות קטן, מיתוג
8 צומת מתכת מל"מ
9 טרנזיסטור ביפולרי - תאור איכותי
10 טרנזיסטור ביפולרי - מודלים ושימושים
11 קבל MOS
12 טרנזיסטור MOS
13 טרנזיסטור MOS (המשך), CMOSטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק (05122830)


tau logohourglass00:00