חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2508-51
שם הקורס התקנים אלקטרוניים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 130
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ושאי הקורס בחלוקה לפי שבועות:
1 חזרה - פסי אנרגיה, נושאי מטען
2 תנועת נושאי מטען: סחיפה, דיפוזיה, אפקט Hall
3 ייצור והעלמות נושאי מטען עודפים (גנרציה ורקומבינציה)
4 משוואת רציפות. ניסוי Haynes-Shockley
5 צומת PN בשיווי משקל
6 צומת PN תחת ממתח
7 דיודה לא אידיאלית, מודל אות קטן, מיתוג
8 צומת מתכת מל"מ
9 טרנזיסטור ביפולרי - תאור איכותי
10 טרנזיסטור ביפולרי - מודלים ושימושים
11 קבל MOS
12 טרנזיסטור MOS
13 טרנזיסטור MOS (המשך), CMOSהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק (05122830)


tau logohourglass00:00