חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2835-01
שם הקורס אותות ומערכות
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר עפר זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zivofer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-15:00
בניין כיתות דן דוד
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף: 3 שעות הרצאה בשבוע ו -2 שעות תרגול אחת לשבועיים.

נקודות זכות: 3.5 נקודות.
דרישות קדם : אנליזה הרמונית; מעגלים ומערכות ליניאריות.

מערכות LTI, זמן רציף וזמן בדיד, התמרת Z, טורי פורייה (זמן בדיד ורציף), התמרות פורייה (זמן בדיד ורציף), דגימה ושיחזור, התמרת פוריה ווקטורית (DFT), שילוב מערכות בדידות ורציפות,
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאנליזה הרמונית (05092843) +מעגלים ומערכות ליניאריות (05122832)


tau logohourglass00:00