חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2835-08
שם הקורס אותות ומערכות
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר תמיר בן דוריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bendory@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מערכות LTI, התמרת Z, טורי פורייה (בדיד ורציף), התמרות פורייה (בדיד ורציף), דגימה ושיחזור, מימוש התמרת פורייה בדידה ,DFT,הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאנליזה הרמונית (05092843) +מעגלים ומערכות ליניאריות (05122832)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00