חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-3513-10
שם הקורס מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חזרה קצרה על אופן פעולה של טרנזיסטורים עם דגש על אפקטים רלוונטיים למעגלים אנלוגיים. מודלים של דיודות לאות גדול ולאות קטן. דיודת זנר וניתוח מעגלים עם דיודות שונות. מודלים של טרנזיסטור ביפולרי (BJT) לאות גדול ולאות קטן בתדירות נמוכה. טרנזיסטור תוצאת שדה (MOSFET). מגברים בחיבורים בסיסיים (CE, CB, CC, CS, CG, CD). מיון מגברים לפי התנגדויות כניסה-יציאה. מקורות זרם ישר (DC) בסיסיים, מקורות קסקוד, Wilson ו- Widlar. עומסים אקטיביים ומראות זרם. מגברי הפרש מבוססי BJT ו- MOSFET עם סימטריה מלאה. מגברי הפרש בעלי אסימטריה חלקית. מעגלים עם מגברי שרת אידיאליים ולא אידיאליים. תגובות תדר של מגברים והרחבת מודל אות קטן של טרנזיסטור לתדרים גבוהים. משוב שלילי ? ניסוח באמצעות רשתות זוגיים, הגדרת תצורות של משוב שלילי, ניתוח מעגלי משוב, והשפעת המשוב השלילי על תכונות המגברים. מגברי הספק (דרגות מוצא) מסוגים A, B, AB. תכנון וחישוב מערכות פיזור חום.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהתקנים אלקטרוניים (05122508) אומבוא להתקנים אלקטרוניים (05122509) +מבוא למערכות לינאריות (05122531) אומעגלים ומערכות ליניאריות (05122832)


tau logohourglass00:00