חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-3526-07
שם הקורס תמסורת גלים ומערכות מפולגות
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר יקיר חדדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yakhadad@gmail.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון חשמל , חדר: 237
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: שדות אלקטרומגנטיים
קבלת משוואות קו התמסורת וזיהוי המקדמים ממשוואות מקסוול. תורת הרשת של קווי תמסורת: מעגלים אקויולנטיים למערכות מפולגות ומשוואות קו התמסורת. פתרונות במצב הרמוני יציב: גלים נעים וגלים עומדים, תאום עומסים, Smith chart. פתרונות במישור הזמן: עומס התנגדותי וראקטיבי, פתרון באמצעות התמרה ממישור התדר.
גלים אלקטרומגנטיים בתווך שכבתי: משוואת הגלים, וקטור Poynting, גלים מישוריים, פגיעה אלכסונית בתווך רב שכבתי, מודל קו תמסורת, תכנון שכבות תאום, תווך עם הפסדים, ספקטרום זוויתי של גלים מישוריים.
התורה האלקטרומגנטית של מנחי גלים (גלבו): פרוק מודאלי בגלבו בעל חתך רוחב כללי, אופני TE,TEM ו-TM, אקויולנט קו התמסורת, גלבו דו גידי, לוחות, קואכסיאלי ומלבני, החזרות ותאום עכבות, מנחי גלים דיאלקטריים, סיבים אופטיים.
מבוא לתורת הקרינה: קרינה מדיפול, שדה קרוב ורחוק, פונקציות גרין.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםשדות אלקטרומגנטיים (05122525)


tau logohourglass00:00