חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4000-02
שם הקורס פרוייקט שלב ב'
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' עופר עמרניצרו קשר
מרצה מר יעקב פיינגלרנטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ofera@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון תוכנה , חדר: 307
צור קשר דוא"ל: jfaing@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: כיתות הנדסה , חדר: 218
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-15:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרויקט גמר ? שלב ב'
משקל: 6 נקודות
דרישות קדם: ציון עובר בפרויקט שלב א' (0512.4001)
מטרת הפרויקט:
לתרגל תכנון, פתוח והצגה של מערכת בתחום של הנדסת חשמל. המנחים הם אנשי הסגל של הפקולטה, או מהנדסים פעילים בתעשייה . הנושאים נבחרים מתוך ניסיונם. העבודה על הפרויקט מדמה את שוק העבודה, לפי השלבים הבאים:
1. לחפש עבודה (נושא לפרויקט): על הסטודנטים להתחיל לחפש נושא לפרויקט בסוף הסמסטר הששי ללימודים.
2. להתקבל לעבודה: להגיע להסכמה עם מנחה על ביצוע הפרויקט
3. לתכנן את מהלכי העבודה הציג את תכנית העבודה
4. לבצע את העבודה תוך כדי עמידה בלוח זמנים
5. להציג את העבודה
הפרויקט מתבצע בזוגות.
הפרויקט מחולק ל 2 חלקים:
? פרויקט גמר שלב א' (0512.4001) בסמסטר הראשון של עבודה על הפרויקט.
? פרויקט גמר שלב ב' (0512.4000) בסמסטר השני של עבודה על הפרויקט.
היקף הפרויקט לפחות 350 שעות עבודה לכל תלמיד בפרויקט, במהלך שנה אקדמית (בשני החלקים יחד).
בחלק ב' (0512.4000), המתבצע בסמסטר השני של שנת הלימודים האחרונה, במלהכו על הסטודנטים להמשיך את העבודה שהחלה בחלק א'. בסיומו על הסטודנטים להכין מצגת המסכמת את עבודתם על הפרויקט, ולהציגה בפני מינהלת הפרויקטים. בנוסף למצגת הפרויקטים על הסטודנטים להגיש ספר פרויקט פוסטר ותוצרים נוספים המוגדרים על ידי המנחה.
פעילות הפרויקט מתנהלת באתר הקורס ב MOODLE.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפרוייקט שלב א' (05124001)


tau logohourglass00:00