חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4491-03
שם הקורס מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' בועז פת שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: boaz@tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון תוכנה , חדר: 213
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 3 ש"ס
משקל: 1.5
דרישות קדם: מבוא לתקשורת מחשבים
המעבדה כוללת סימולציות של רשתות תקשורת מחשבים ברמות שונות של הפשטה, ניסויים על רשת האינטרנט, וכתיבת חלקי תוכנה של מחסנית הפרוטוקולים. כלי התוכנה של המעבדה ניתנים להתקנה על מחשב ביתי. התכנות מתבצע בזוגות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתקשורת מחשבים (05124462) אורשתות תקשורת מחשבים (03683030)


tau logohourglass00:00