חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4504-01
שם הקורס תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר יובל בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: beck@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון חשמל , חדר: 234
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-11:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק
מערכות הספק בתנאים לא רגילים: קצרים סימטריים ולא סימטריים. כוחות מכניים ותרמיים במצב קצר. מערכות הגנה. תופעות מתח-יתר כתוצאה ממיתוג וברק. הפרעות במערכת הספק כתוצאה מברק. הארקה. גלים במערכות הספק. בדיקת התקני בידוד. יכולת תמסורת הספק דרך מערכת. יציבות סטטית ודינמית של מערכות הספק.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםבעיות טכנו-כלכליות של מער (05124505)


tau logohourglass00:00