חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4603-02
שם הקורס מערכות הדמייה ועיבוד אופטי של נתונים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 11:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: מבוא לאופטיקה מודרנית
יסודות תורת העקיפה הסקלרית; מערכות לינאריות דו מימדיות והתמרת פורייה; עקיפת פרנל ופראונהופר, סריגים; אנליזת מערכות אופטיות קוהרנטיות; אנליזת מערכות הדמיה אופטיות קוהרנטיות ולא קוהרנטיות; עיבוד אופטי אנלוגי (שיפור תמונות, פיענוח צורות שחזור, מסננות); הולוגרפיה, אלמנטים אופטיים מחושבי מחשב CGH; מערכי גלאים ורכישת תמונות בסביבה רועשת; שימושים נוספים- מערכות הדמיה משופרות, סופר-רזולוציה; אופטיקה זמנית; כלי תכנון ואנליזה נוספים - התמרות, חשבון אופרטורים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאופטיקה קלאסית (05124660)


tau logohourglass00:00